Student union - contact info

Vijeće studenata "Mašinac"

←  Nazad na tabelu studentiVijeće studenata Mašinskog fakulteta „Mašinac“ je NVO (Nevladina organizacija) osnovana sa ciljem poboljšanja položaja studenata, podizanja nivoa studentskog standarda, promocije nauke, naučnih, sportskih, kulturnih događaja, humanitarnih i akcija zaštite životne sredine, ostvarivanja saradnje s privredom, razvoja međunarodne saradnje i promocije programa mobilnosti.

Među studentima Vijeća studenata Mašinskog fakulteta „Mašinac“ Sarajevo (čitajte VSMF u nastavku) studenti su svih godina, počevši od studenata prve godine pa do studenata pete godine.

Pored svakodnevnih fakultetskih aktivnosti VSMF stavlja akcent i na vannastavne aktivnosti i društveni život studenata organizacijom kongresa, seminara, edukacijskih radionica, sportskih aktivnosti, manifestacija iz oblasti kulture, kao i na organizovanje takmičenja različitih karaktera.

Sve aktivnosti imaju za cilj da kod članova VSMF podstaknu kreativnost, inovativnost, inspiraciju, ambicioznost, odgovornost, kao i da ih osposobe kako za timski, tako i za individualni rad.

Kontakt

 Vijeće studenata Mašinskog fakulteta „Mašinac“

Adresa:

Vilsonovo šetalište br.9, Mašinski fakultet Sarajevo, Kabinet 124 - Istočni blok

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 729-800

Predsjednik vijeća

Vedad Štaljo

e-mail: vedo.staljo@hotmail.com

tel: +387 61 384-403

Sekretar vijeća

Sanjin Dragičević

e-mail: dragicevic12@hotmail.com

tel: +387 62 732-632

FB stranica:

https://www.facebook.com/asmfsarajevo/

Instagram:

https://www.instagram.com/vsmf_masinac/?hl=en


   TOP  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB