Odsjek za motore i vozila

Odsjek za motore i vozila

Osnovni zadatak Odsjeka za motore i vozila (Katedre za motore i vozila) je obrazovanje studenata, budućih mašinskih inženjera iz oblasti motora i vozila s ciljem sticanja znanja koja omogućavaju efikasno uključivanje u istraživačke i razvojne projekte, područje održavanja i eksploatacije vozila, te različite vrste ispitivanja u oblasti motora i vozila. U okviru prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom procesu izučava se:

 • problematika termodinamskih i gasnodinamičkih procesa u motoru,
 • dinamika i oscilacije motora,
 • konstrukcija motora,
 • metode ispitivanja i eksploatacije motora i specifične opreme za ubrizgavanje goriva i regulaciju motora,
 • emisija zagađujučih materija od motornih vozila,
 • korištenje alternativnih goriva,
 • gasnodinamičke i konstruktivne karakteristike vazduhoplovnih turbomlaznih motora,
 • konstruktivne i dinamičke osobine drumskih vozila,
 • ispitivanje i eksploatacija drumskih vozila,
 • sistemi aktivne sigurnosti,
 • alternativni pogoni vozila (hibridni i električni pogoni)
 • problematika vozila specijalne namjene, itd.

Po širini materije, broju predmeta i naučnih disciplina koje su obuhvaćene u toku prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom procesu, diplomirani inženjeri na Odsjeku za motore i vozila se lako prilagođavaju ostalim granama tehničke prakse. S ponosom ističemo da su svi studenti koji su diplomirali na ovom Odsjeku našli zaposlenje u oblasti za koju su se školovali.

Značajan segment rada Odsjeka predstavlja naučno-istraživački rad, a posebna pažnja se posvećuje:

 • istraživanju fenomena sagorijevanja goriva u motorima s posebnim aspektom na ekologiju,
 • istraživanju dinamike i oscilacija motora,
 • istraživanju procesa izmjene radne materije,
 • istraživanju procesa dovođenja i raspršivanja goriva u motorima,
 • analizi kinematskih i dinamičkih parametara složenih sistema u motorima i na motornim vozilima,
 • problematici dinamike kretanja vozila sa posebnim osvrtom na točak,
 • praćenju razvoja savremenih sistema za povećanje aktivne i pasivne sigurnosti vozila, itd.

U okviru naučno-istraživačkog rada ostvarena je uspješna saradnja sa mnogobrojnim institucijama u zemljama regiona i inostranstvu gdje s ponosom ističemo Tehnički univerzitet u Darmstadtu, AVL Graz, Fakulteta za strojništvo u Mariboru, itd.

Pri Odsjeku za motore i vozila djeluje i Služba za atestiranje i homologaciju vozila koja je od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH i imenovanih stručnih institucija u BiH ovlaštena za poslove certificiranja i homologacije motornih i priključnih vozila.


   TOP  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB