Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je velika i složena organizacija u čijoj misiji je da kroz nastavu i istraživanje educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u svim oblastima od interesa za  Bosnu i Hercegovinu, koji će profesionalno i kvalitetno izvršavati zahtjevne zadatke moderne privrede u evropskom i svjetskom političkom, ekonomskom, društvenom i kulturološkom okruženju.
 
Opredjeljenje Univerziteta je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika-istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu.Univerzitet nastoji kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje, te osigurati ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada, koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom, te širem društvenom kontekstu i okruženju.
 
Organizacija i djelatnost Univerziteta u Sarajevu, kao javne visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo, propisani su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta. Univerzitet u Sarajevu čini dvadeset i pet fakulteta i akademija i pet instituta, punopravnih članica Univerziteta, interno organiziranih unutar šest vijeća grupacija nauka/umjetnosti iz područja:

- tehničkih nauka,

- društvenih nauka,

- humanističkih nauka,

- medicinskih nauka,

- prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i

- umjetnosti.

Punopravne članice Univerziteta u Sarajevu su:

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Arhitektonski fakultet

Ekonomski fakultet

Elektrotehnički fakultet

Fakultet islamskih nauka

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet političkih nauka

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet zdravstvenih studijaFarmaceutski fakultet

Filozofski fakultet

Građevinski fakultet

Katolički bogoslovni fakultet

Mašinski fakultet

Medicinski fakultet

Muzička akademija

Pedagoški fakultet

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Pravni fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Stomatološki fakultet sa klinikama

Šumarski fakultet

Veterinarski fakultet

Institut za historiju

Orijentalni institut

Institut za jezik

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Pridružena članica Univerziteta u Sarajevu je:

Fakultet za upravu


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB