Računarsko inžinjerstvo u mašinstvu (RIM)

Računarsko inženjerstvo u mašinstvu 

Računarsko inžinjerstvo u mašinstvu (RIM) je važna naučna oblast koja postaje sve popularnija kako na fakultetima tako i u inžinjerskoj praksi. Mašinski fakultet u Sarajevu je matičan za oblast Računarsko inženjerstvo u mašinstvu na Univerzitetu u Sarajevu sa preko dvadeset stručnih predmeta koji pokrivaju tu naučnu oblast.

Voditelj smjera prof. dr. Senad Burak s asistentom mr. Imamović Zejdom pokriva nastavu i vježbe iz predmeta Programiranje I (I ciklus, obavezan predmet) kao i iz predmeta Umjetna inteligencija (II ciklus, izborni predmet) i Ekspertni sistemi i baze znanja (II ciklus, izborni predmet).

Što se tiče opremljenosti potrebnom računarsko-komunikacionom opremom, smjer ima na raspolaganju vlastitu računarsku učionicu, opremljenu modernim računarima i audo-vizuelnim uređajima, a također koristi i ostale računarske učionice kojima je fakultet opremljen.


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB