Prvi ciklus studija

Koncept studija

Prvi ciklus studija je prilagođen Bolonjskom protokolu i na Mašinskom fakultetu traje tri (3) godine, odnosno šest semestara sa ukupno 180 ECTS bodova.

Nakon položenih svih ispita se stiče stručno zvanje Bakalaureat - inžinjer mašinstva sa naznakom smjera.

Studij na Mašinskom fakultetu je tako koncipiran da zadovolji tri osnovna programska cilja:

  • racionalizacija opterećenja studenata u pogledu nastave i ispita,
  • prilagođenost zahtjevima tržišta,
  • izjednačavanje nominalnog i stvarnog trajanja studija.

Opći principi

Studij na trećoj godini koncipiran je tako da studentima daje nužnu širinu stručnog obrazovanja koje mu stjecanjem Bakalaureata daje osnove za djelovanje u datom segmentu struke. Pri tome, izborom pojedinih grupa predmeta i slobodnih izbornih predmeta, studentima se omogućuje zadovoljavanje vlastitih sklonosti i interesa. Slobodni izborni predmeti, koji se biraju u šestom semestru, daju širinu struci jer se mogu birati izvan ponuđenih predmeta jednog odsjeka.

Sastavni dio nastavnog procesa su organizirane i planirane stručne ekskurzije prilikom kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz oblasti interesa odsjeka. Prvi ciklus studija završava ispunjavanjem svih obaveza propisanih nastavnim planom.

Sve detalje vezano za studij I ciklusa na Mašinskom fakultet u u Sarajevu, uključujući opće karakteristike studija, opis studija i nastavnih programa, akademski kalendar, te nastavne planove možete naći u priloženom pdf dokumentu:

Nastavni plan i program I ciklusa studija


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB