Odsjeci fakulteta

Nastavno osoblje

Menadžment fakulteta

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini.

Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova.

U sadašnjem sazivu, dekanat Mašinskog fakulteta Sarajevo čine:

Struktura studija

Na Mašinskom fakultetu je, pored znanja iz fundamentalnih naučnih i tehničkih disciplina, omogućeno sticanje znanja, vještina i praktičnih iskustava potrebnih mašinskim inženjerima iz različitih tehničkih područja:

 • projektovanje i konstruisanje alata, mašina i proizvoda širokog spektra,
 • projektovanje tehnoloških procesa, opreme i industrijskih sistema,
 • CAD/CAM tehnologije,
 • automatizacija i robotizacija proizvodnje,
 • eksploatacija i održavanje tehničkih sistema,
 • industrijsko inžinjerstvo i menadžment, upravljanje kvalitetom,
 • energetika: konvencionalni i obnovljivi izvori energije, energetska postrojenja, termotehnika, tehika klimatizacije, grijanja i hlađenja, 
 • procesna tehnika, okolinsko inženjerstvo,
 • mehanička i toplotna tehnologija drveta,
 • konstrukcija i ekspolatacija motora i motornih vozila,
 • odbrambene tehnologije,
 • analiza i sinteza mehaničkih konstrukcija i sklopova,
 • analiza naprezanja i deformacija,
 • kompjutersko modeliranje i simulacije i dr.

Kako bi se mogao pokriti široko područje disciplina, studij mašinstva grana se na smjerove u kojima se tokom studija postupno uvode specifične discipline pojedinih užih specijalnosti mašinske struke.

Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa: 

 1. I ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv Bakalureat/Bachelor inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera,
 2. II ciklus u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv Magistar mašinstva – diplomirani inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera,
 3. III ciklus (Doktorski studij) u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva.

Nakon završenih zajedničkih osnova (2 godine) studenti se mogu opredjeliti za studij na sljedećim odsjecima i katedrama:

Studij na trećoj godini koncipiran je tako da studentima daje nužnu širinu stručnog obrazovanja koje mu stjecanjem Bakalaureata daje osnove za djelovanje u datom segmentu struke. Pri tome, izborom pojedinih grupa predmeta i slobodnih izbornih predmeta, studentima se omogućuje zadovoljavanje vlastitih sklonosti i interesa. Slobodni izborni predmeti, koji se biraju u šestom semestru, daju širinu struci jer se mogu birati izvan ponuđenih predmeta jednog odsjeka.

Sastavni dio nastavnog procesa su organizirane i planirane stručne ekskurzije prilikom kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz oblasti interesa odsjeka. Prvi ciklus studija završava ispunjavanjem svih obaveza propisanih nastavnim planom.


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB