Internacionalna konferencija Eccomas MSF 2019

Postavio Administrator 20.12.2018 godine, broj pregleda 533

Pinterest
Internacionalna konferencija Eccomas MSF 2019

University of Technology of Compiègne (UTC, Francuska) u saradnji sa Građevinskim i Mašinskim fakultetom, Univerziteta u Sarajevu organizuje Eccomas MSF 2019, 4th International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solid and Fluids, koja će se održati 18-20.9.2019. u Sarajevu.

Prije konferencije, 15-17.2019. održat će se kurs Current Research on Solids & Fluids: Computations, FE Code Coupling, Model Reduction, Probability.  Studenti doktorskih studija su naročito pozvani da pohađaju kurs, što im, također, omogućava da učestvuju i na konferenciji.

Za više detalja, pogledajte ECCOMAS MSF 2019 leaflet i ECCOMAS MSF 2019 Short-Course

i web-page konferencije: http://gf.unsa.ba/eccomas-msf-2019/.

Mašinski fakultet Sarajevo


Pažnja: informacije prikazane na ovoj stranici su postavljene od strane ovlaštenog administratora sistema, a na osnovu prethodnog odobrenja od strane uprave fakulteta. Prikazane informacije su sačinjene na osnovu objektivnih saznanja i činjenica, ali ne predstavljaju nužno zvaničan stav Mašinskog fakulteta kao institucije.

Postavio Administrator 20.12.2018 godine


   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB