Otvoreni dan polaznika obuke Razvojno edukativnog centra na sajmu “INTERIO”

Postavio Administrator 21.2.2020 godine, broj pregleda 2.658

Pinterest
Otvoreni dan polaznika obuke Razvojno edukativnog centra na sajmu “INTERIO”

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa USAID WHAM i Federalnim zavodom za zapošljavanje realizuje projekat pod nazivom: “Razvojno edukativni centar za savremene tehnologije konstruisanja i proizvodnje namještaja“ (RECDI).

Fokus projekta je specijalističko obrazovanje, odnosno stručna obuka u cilju osposobljavanja i prekvalifikacije odraslih osoba koje su nezaposlene, te radnika zaposlenih u drvnom sektoru koji imaju potrebu za dokvalifikaciju ili doobuku u pojedinim tehnološkim procesima drvne  industrije.  Obuka je započela 22 oktobra 2019. godine i trajaće šest mjeseci.  Ukupni broj časova obuke je 240, a sastoji se iz stručnih i praktičnih znanja iz sljedećih disciplina:

  • Građa i svojstva drveta i pločastih materijala,
  • Osnove oblikovanja i konstruisanja namještaja,
  • Priprema proizvodnje,
  • Tehnologija proizvodnje namještaja,
  • Konstruisanje pomoću računara primjenom programskih paketa: AutoCAD, Solid works i specijalne verzije SWOOD koji je namjenjen za drvnu industriju,
  • CNC programiranje.

Obuka se izvodi u laboratorijama Mašinskog fakulteta petkom i subotom, prema utvrđenom rasporedu, a u industriji po dogovoru.

Web stranica projekta:  https://mef.unsa.ba/bs/recdi

Više informacija o projektu može se dobiti sa sljedećeg linka (pdf fajl):

 Projekat obuke Razvojno edukativnog centra za savremene tehnologije konstruisanja i proizvodnje namještaja

Mašinski fakultet Sarajevo


Pažnja: informacije prikazane na ovoj stranici su postavljene od strane ovlaštenog administratora sistema, a na osnovu prethodnog odobrenja od strane uprave fakulteta. Prikazane informacije su sačinjene na osnovu objektivnih saznanja i činjenica, ali ne predstavljaju nužno zvaničan stav Mašinskog fakulteta kao institucije.

Postavio Administrator 21.2.2020 godine


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB