Aktiviran novi modul web sistema Mašinskog fakulteta - 'Rezultati ispita'

Postavio Administrator 10.5.2019 godine, broj pregleda 3.571

Pinterest
Aktiviran novi modul web sistema Mašinskog fakulteta - 'Rezultati ispita'

Dana 09.05.2019. godine na web sistemu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu aktiviran je novi modul - 'Rezultati ispita'. Novi modul omogućuje on-line prikaz rezultata ispita studenata i predstavlja značajno unapređenje u odnosu na dosadašnji način objavljivanja rezultata ispita.

Ovaj modul će obuhvatati on-line objavljivanje rezultata ispita za studente I i II godine prvog ciklusa studija, a po potrebi i ostalih.  Pored završnih/popravnih ispita, predviđeno je da se kroz novi modul objavljuju i rezultati parcijalnih ispita. Rezultati će umjesto uobičajenog prikaza imena i prezimena studenata prikazivati samo njihove brojeve upisnica (indeksa), kao i ostvarene rezulate sa ispita (bodove ili ocjene).

Novi modul posjeduje sopstvenu tražilicu pomoću koje se mogu pronaći rezultati ispita po bilo kojem parametru traženja (naziv predmeta, vrsta ispita, ime i prezime nastavnika, datum održavanja ispita i datum objavljivanja ispita). 

Nakon nađenog zapisa o traženom ispitu, postupak prikaza rezultata se svodi na preuzimanje i automatsko otvaranje odgovarajućeg pdf dokumenta klikom na link 'preuzmi dokument'.

Nova funkcionalnost 'Rezultati ispita' se nalazi u modulima 'Novosti' i 'Studenti', prikazana kao link u tabeli s desne strane (destkop računari) ili u donjem zaglavlju (mobitel i tableti).

U nadi da će se studenti što bolje i efikasnije pripremiti za ispitne rokove koje dolaze, administracija web-stranica fakulteta im želi da sa što boljim uspjehom polože svoje ispite.

Mašinski fakultet Sarajevo


Pažnja: informacije prikazane na ovoj stranici su postavljene od strane ovlaštenog administratora sistema, a na osnovu prethodnog odobrenja od strane uprave fakulteta. Prikazane informacije su sačinjene na osnovu objektivnih saznanja i činjenica, ali ne predstavljaju nužno zvaničan stav Mašinskog fakulteta kao institucije.

Postavio Administrator 10.5.2019 godine


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB