Menadžment fakulteta

Menadžment fakulteta

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova.

U sadašnjem sazivu, dekanat Mašinskog fakulteta Sarajevo čine:

Struktura studija

Kako bi se mogao pokriti široko područje disciplina, studij mašinstva grana se na smjerove u kojima se tokom studija postupno uvode specifične discipline pojedinih užih specijalnosti mašinske struke.

Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa: 

  1. I ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv Bakalureat/Bachelor inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera,
  2. II ciklus u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv Magistar mašinstva – diplomirani inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera,
  3. III ciklus (Doktorski studij) u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv Doktor tehničkih nauka / znanosti iz oblasti mašinstva.

Nakon završenih zajedničkih osnova (2 godine) studenti se mogu opredjeliti za studij na sljedećim odsjecima i katedrama:

Studij na trećoj godini koncipiran je tako da studentima daje nužnu širinu stručnog obrazovanja koje mu stjecanjem Bakalaureata daje osnove za djelovanje u datom segmentu struke. Pri tome, izborom pojedinih grupa predmeta i slobodnih izbornih predmeta, studentima se omogućuje zadovoljavanje vlastitih sklonosti i interesa. Slobodni izborni predmeti, koji se biraju u šestom semestru, daju širinu struci jer se mogu birati izvan ponuđenih predmeta jednog odsjeka.

Sastavni dio nastavnog procesa su organizirane i planirane stručne ekskurzije prilikom kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz oblasti interesa odsjeka. Prvi ciklus studija završava ispunjavanjem svih obaveza propisanih nastavnim planom.

 


   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB