Biblioteka Mašinskog fakulteta

Za posjetu web stranicama e-Biblioteke Mašinskog fakulteta kliknite ovdje

Univerzitet u Sarajevu, odnosno njegove članice (fakulteti, instituti, Rektorat) nije razradio, a pogotovo nije usvojio nikakvu strategiju razvoja i korištenja bibliotečne građe koju posjeduje. Pojedini fakulteti koriste slovenski sistem COBISS kao informatičku osnovu u svom radu, ali dominantna večina fakulteta nema nikakav informacioni sistem u to pogledu.

Obzirom na veliki značaj biblioteka u svakoj obrazovnoj instituciji, Rektorat Univerziteta u Sarajevu je tokom 2011. godine pokrenuo projekt izgradnje i uspostave bibliotečnog informacionog sistema e-Biblioteka UNSA. Projektom su inicjalno bile obuhvaćene biblioteke Rektorata i Mašinskog fakulteta, pri čemu su mnoge ostale članice UNSA pokazale veoma visok stepen rapoloženja implementacije tog sistema i u njihovim bibliotekama. Na žalost, od 2013. godine je taj projekt blokiran i nije više dostupan fakultetima.

Mašinski fakultet je u međuvremenu nastavio rad na digitalizaciji svoje bibliotečne građe koristeći se svojim internim računarskim sistemom, koji je razvijen još daleke 2001. godine. Uviđajući potrebu za modernizacijom tog sistema u skladu s modernim trendovima i tehnologijama, Dekanat Mašinskog fakulteta je tokom 2016. godine donio odluku o pokretanju internog projekta digitalizacije i informacije svoje biblioteke. Kao rezultat, iste godine je razvijen moderni informacioni sistem e-Biblioteka, koji je i implementiran u oktobru 2016.

Informacioni sistem e-Biblioteka Mašinskog fakulteta se sastoji od više komponenti, koje su implementirane u dva glavna modula: javni i interni. Kroz javni modul svi nastavnici, asistenti i naročito, studenti mogu na vrlo pregledan i jednostavan način izvršiti pretraživanje i uvid u svaku pojedinačnu publikaciju koju fakultet arhivira. Tehnolgija koja je implementirana za pretraživanje i nalaženje traženih informacija je vrlo slična najnaprednijim sistemima koji se u tu svrhu koriste - Google, Bing, Yahoo.

Za razliku od starih sistema kao što je COBISS, nova tehnologija je zasnovana na što je moguće jednostavnijem korisničkom sučelju koje ne opterećuje korisnika nepotrebnim navođenjem podataka potrebnih za filtriranje sadržaja. Sva kompleksnost i 'inteligencija' pretražnih algoritama ovih modernih sistema se odvija u pozadini, skrivena od korisnika koji su skoncentrirani samo na jedno polje za unos pojmova koje ih interesuju.

Biblioteka fakulteta sadrži preko 10,000 publikacija iz oblasti mašinskog inženjeringa, informatike, matematike i slično.

Mašinski fakultet Sarajevo - Biblioteka

Adresa:

Mašinski fakultet Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 9, Istočni blok

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 729-814

Referent biblioteke

Rada Njegić

e-mail: njegic@mef.unsa.ba

tel: +387 33 729-814

Radno vrijeme

Rad sa studentima: svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati

+387 (0) 33 729-814 


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB