MEF on-line početna stranica

25.10.2021 40.980 pregleda
Novi modul 'MEF on-line' je dio zvaničnog sistema Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mef.unsa.ba. Modul je isprogramiran sa ciljem da podigne nivo on-line nastave koja se izvodi na Mašinskom fakultetu, te da ukloni nedostatke koji su se pokazali na ostalim platformama (Big Blue Button, Zoom, Skype itd) u slučaju velikog broja korisnika. Ti nedostatci uključuju:
  • ograničen broj on-line korisnika u jednoj sesiji,
  • ograničeno vrijeme trajanja pojedine sesije,
  • iznenadni prekidi rada tokom video prezentacije,
  • stalno mijenjanje web linka svake nove sesije.
REGISTRACIJA
Registracija studenata u novoj 2021/22 akademskoj godini je otvorena.
Registraciju trebaju obaviti svi studenti koji slušaju predmete 'Programiranje I' i 'Ekspertni sistemi i baze znanja' Postupak registracije je omogućen putem linka 'Registriraj se'.
Svi navedeni problemi su uspješno riješeni sa 'MEF on-line' modulom. Naime, osnovna tehnologija koja se u našem modulu koristi je bazirana na YouTube live stream embeded implementaciji i koristi daleko najjaču mrežnu i serversku infrastrukturu za rad sa video sadržajima - Google-ovu YouTube platformu. To garantira stabilnost streaming-a bez prekida. Što se tiče ograničenja - na YouTube platformi oni jednostavno ne postoje.

S druge strane, studenti pristupaju i rade isključivo na našem sistemu mef.unsa.ba, tj. ne posjećuju youtube kanale niti instaliraju bilo kakav software na svojim uređajima. Za rad na ovom modulu je upotreba desktop računara i prijenosnika, ali i mobitela u potpunosti podržana.

Pristup modulu 'MEF on-line' je kontroliran putem našeg vlastitog 'User management system'-a. Student jednostavno kreira svoj profil (to se uradi samo jednom) tako što navede svoju validnu e-mail adresu i lozinku po vlastitom odabiru, a sistem potom šalje e-mail na navedenu adresu sa uputstvom za potvrdu novokreiranog profila (potrebno je samo kliknuti na proslijeđeni link). Time se datom studentu omogućuje pristup svim on-line materijalima, bilo onih uživo (live stream) ili onih koji su prethodno arhivirani. Za direktnu komunikaciju sa profesorom i svim prijavljenim korisnicima, implementiran je poseban 'MEF On-line live chat' sistem.

Kreiranje novih profila se obavlja tako što se klikne na dugme 'Registriraj se', koje se nalazi u gornjem desnom uglu ove stranice. Nakon kreiranja profila, isti je potrebno urediti, tj. navesti broj indeksa, ime i prezime - link 'Moj profil'. Ukoliko student već posjeduje svoj profil na ovom modulu kreiran ranije, video-sadržajima pristupa putem linka 'Prijavi se'.

Video uputstvo

Kliknite na gornji video za prikaz uputstva o načinu korištenja 'MEF on-line' modula, kreiranja novog profila, prijavu na modul, pristup video sadržajima, on-line chat-u itd.

Napomena: za sada, modul 'MEF on-line' se koristi za on-line predavanja iz predmeta 'Programiranje I'. Predavanja iz ostalih predmeta se izvode na način kako je to odlučio predmetni nastavnik svakog predmeta.

Pažnja: kreiranje novih profila i korištenje ovog modula je rezervisano isključivo za osoblje i studente Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svaki pokušaj neovlaštenog pritupa je podložan sankcijama Zakona BiH.

© 2021 MEF WEB DEVELOPMENT TEAM