prof. dr. Ibrahim Busuladžić

Foto
Ime i prezime:
prof. dr. IBRAHIM BUSULADŽIĆ
Zvanje:
vanredni profesor
e-Mail:
busuladzic@mef.unsa.ba
Telefon:
033/729-800
Kabinet:
208
Konsultacije:
Svakim radnim danom uz najavu
Curriculum vitae:  
pregledano 939 puta

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB