Prijava - materijali za vijeće

Nastavno osoblje fakulteta se ovdje može prijaviti na sistem sa pristupnim podacima koji su ranije dodijeljeni. Nakon uspješne prijave će biti omogućen pristup ličnim modulima nastavnika, kao i mogućnost preuzimanja radnih materijala za sjednice Nastavno-naučnog vijeća. Pažnja: prijaviti se mogu samo ovlašteni korisnici - nastavno osoblje Mašinskog fakultata. Svaki pokušaj neovlaštenog pristupa će biti prijavljen nadležnim službama i sankcioniran u skladu sa Zakonom.

Postupak prijave je sljedeći:

  • unesite Vaše korisničko ime,
  • unesite Vaše pristupnu lozinku,
  • kliknite na 'Prijavi se' (ili pritisnite tipku Enter).
U slučaju da niste u mogućnosti prijaviti se, kontaktirajte administratora sistema za pomoć.

Za detaljne informacije o politici zaštite ličnih podataka kliknite ovdje.

Prijavi se

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB