Dokumenti - svi dokumenti

  #OpisDownloadKategorija
1.Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
2.Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
3.Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
4.Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5.Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
6.Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7.Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8.Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
9.Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10.Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11.Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12.Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13.Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14.Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15.Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16.Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17.Akademski kalendar Mašinskog fakulteta 2020./2021. godine preuzmi dokument Pravilnici
18.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Opšte mašinstvo - A. Muminović i N. Pervan preuzmi dokument Izvještaji
19.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - M. Alispahic preuzmi dokument Izvještaji
20.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - E. Kljuno preuzmi dokument Odluke
21.Odluka o sastavu Vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
22.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - D. Hodžić preuzmi dokument Izvještaji
23.Pravilnik o korištenju telefona na Mašinskom fakultetu preuzmi dokument Pravilnici
24.Pravilnik o zaštiti na radu Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
25.Oglasi o odabiru tema i mentora za Završni rad preuzmi dokument Ostalo
26.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - Dž. Hajradinović preuzmi dokument Izvještaji
27.Odluka za izbor u zvanja vanrednog profesora za n/o Energetika i KGH - H. Lulić preuzmi dokument Izvještaji
28.Odluka za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - M. Torlak preuzmi dokument Izvještaji
29.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - M. Petrović preuzmi dokument Izvještaji
30.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - K. Muhamedagić preuzmi dokument Izvještaji
31.Izvještaji Komisije za izbor u zvanja vanredni profesori za n/o Matematika - J. Bektešević i M. Mehuljić preuzmi dokument Izvještaji
32.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - Đ. Begić-Hajdarević preuzmi dokument Izvještaji
33.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Čekić preuzmi dokument Izvještaji
34.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Tehnologije obrade drveta - M. Obućina preuzmi dokument Izvještaji
35.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo- H. Hadžiahmetović preuzmi dokument Izvještaji
36.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela- F. Bevrnja preuzmi dokument Izvještaji
37.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - S. Burak preuzmi dokument Izvještaji
38.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović preuzmi dokument Izvještaji
39.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
40.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
41.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Izvještaji
42.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Izvještaji
43.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Izvještaji
44.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Izvještaji
45.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
46.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
47.Odluka obaveznosti literature za 2020/2021. akademsku godinu preuzmi dokument Odluke
48.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
49.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Izvještaji
50.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
51.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
52.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Izvještaji
53.Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
54.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
55.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
56.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
57.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
58.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
59.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
60.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
61.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
62.Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
63.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
64.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
65.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
66.Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
67.Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
68.Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
69.Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
70.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
71.Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
72.Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
73.Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
74.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
75.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
76.Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
77.Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
78.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
79.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
80.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo
81.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
82.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo
83.Memorandum Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 2021. godina preuzmi dokument Ostalo
84.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na MFUS - 2021. godina preuzmi dokument Pravilnici
85.Odluka Upravnog odbora UNSA o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na MFUS - 2021. godina preuzmi dokument Odluke
86.Izvještaj o radu i postignućima Mašinskog fakultet u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
87.Dokument okvirnog budžeta za period 2020 - 2022. godine preuzmi dokument Odluke
88.Izvještaj o međunarodnoj saradnji Mašinskog fakulteta u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
89.Aktuelni izvod iz sudskog registra preuzmi dokument Izvještaji
90.Odgovor na zastupničko pitanje vezano za mjerenja aerozagađenja u Kantonu Sarajevu preuzmi dokument Ostalo
91.Nacrt plana javnih nabavki Mašinskog fakulteta za 2021. godinu preuzmi dokument Odluke
92.Pravilnik o upravljanju projektima na Mašinskom fakultetu Sarajevo preuzmi dokument Pravilnici
93.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu organizaciona jedinica - Mašinski fakultet u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
94.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu preuzmi dokument Odluke

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB