Dokumenti - svi dokumenti

  # Opis Download Kategorija
1. Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
2. Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
3. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
4. Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
5. Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
6. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7. Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8. Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
9. Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10. Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11. Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12. Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13. Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15. Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Zakoni
18. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Zakoni
19. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Zakoni
20. Akademski kalendar za 2019./2020. godinu preuzmi dokument Ostalo
21. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
22. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
23. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
24. Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
25. Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
26. Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
27. Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
28. Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
29. Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
30. Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
31. Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
32. Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
33. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Zakoni
34. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Zakoni
35. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Zakoni
36. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Zakoni
37. Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
38. Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
39. Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
40. Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
41. Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
42. Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
43. Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
44. Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
45. Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
46. Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
47. Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
48. Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Odluke
49. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
50. Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
51. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
52. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
53. Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
54. Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
55. Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
56. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
57. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
58. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo
59. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
60. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB