Dokumenti - svi dokumenti

  #OpisDownloadKategorija
1.Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
2.Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
3.Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
4.Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5.Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
6.Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7.Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8.Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
9.Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10.Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11.Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12.Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13.Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14.Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15.Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16.Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17.Akademski kalendar Mašinskog fakulteta 2020./2021. godine preuzmi dokument Pravilnici
18.Oglasi o odabiru tema i mentora za Završni rad preuzmi dokument Ostalo
19.Pravilnik o zaštiti na radu Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
20.Odluka o sastavu Vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Zakoni
21.Pravilnik o korištenju telefona na Mašinskom fakultetu preuzmi dokument Pravilnici
22.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - M. Petrović preuzmi dokument Izvještaji
23.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - K. Muhamedagić preuzmi dokument Izvještaji
24.Izvještaji Komisije za izbor u zvanja vanredni profesori za n/o Matematika - J. Bektešević i M. Mehuljić preuzmi dokument Izvještaji
25.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - Đ. Begić-Hajdarević preuzmi dokument Izvještaji
26.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Čekić preuzmi dokument Izvještaji
27.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Tehnologije obrade drveta - M. Obućina preuzmi dokument Izvještaji
28.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo- H. Hadžiahmetović preuzmi dokument Izvještaji
29.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela- F. Bevrnja preuzmi dokument Izvještaji
30.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - S. Burak preuzmi dokument Izvještaji
31.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović preuzmi dokument Izvještaji
32.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
33.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
34.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Izvještaji
35.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Izvještaji
36.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Izvještaji
37.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Izvještaji
38.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
39.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
40.Odluka obaveznosti literature za 2020/2021. akademsku godinu preuzmi dokument Odluke
41.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
42.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Izvještaji
43.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
44.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
45.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Izvještaji
46.Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
47.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
48.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
49.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
50.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
51.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
52.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
53.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
54.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
55.Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
56.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
57.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
58.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
59.Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
60.Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
61.Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
62.Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
63.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
64.Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
65.Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
66.Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
67.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
68.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
69.Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
70.Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
71.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
72.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
73.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo
74.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
75.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo
76.Izvještaj o radu i postignućima Mašinskog fakultet u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
77.Dokument okvirnog budžeta za period 2020 - 2022. godine preuzmi dokument Odluke
78.Izvještaj o međunarodnoj saradnji Mašinskog fakulteta u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
79.Aktuelni izvod iz sudskog registra preuzmi dokument Izvještaji
80.Odgovor na zastupničko pitanje vezano za mjerenja aerozagađenja u Kantonu Sarajevu preuzmi dokument Ostalo
81.Nacrt plana javnih nabavki Mašinskog fakulteta za 2021. godinu preuzmi dokument Odluke
82.Pravilnik o upravljanju projektima na Mašinskom fakultetu Sarajevo preuzmi dokument Pravilnici
83.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu organizaciona jedinica - Mašinski fakultet u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
84.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu preuzmi dokument Odluke

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB