Dokumenti - svi dokumenti

  #OpisDownloadKategorija
1.Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
2.Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
3.Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
4.Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5.Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
6.Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7.Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8.Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
9.Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10.Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11.Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12.Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13.Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14.Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15.Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16.Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17.Akademski kalendar Mašinskog fakulteta 2020./2021. godine preuzmi dokument Ostalo
18.Pravilnik o korištenju telefona na Mašinskom fakultetu preuzmi dokument Pravilnici
19.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - M. Petrović preuzmi dokument Izvještaji
20.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - K. Muhamedagić preuzmi dokument Izvještaji
21.Izvještaji Komisije za izbor u zvanja vanredni profesori za n/o Matematika - J. Bektešević i M. Mehuljić preuzmi dokument Izvještaji
22.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - Đ. Begić-Hajdarević preuzmi dokument Izvještaji
23.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Čekić preuzmi dokument Izvještaji
24.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Tehnologije obrade drveta - M. Obućina preuzmi dokument Izvještaji
25.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo- H. Hadžiahmetović preuzmi dokument Izvještaji
26.Odluka o sastavu Vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
27.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela- F. Bevrnja preuzmi dokument Izvještaji
28.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - S. Burak preuzmi dokument Izvještaji
29.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović preuzmi dokument Izvještaji
30.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
31.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
32.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Izvještaji
33.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Izvještaji
34.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Izvještaji
35.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Izvještaji
36.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
37.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
38.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
39.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Izvještaji
40.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
41.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
42.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Izvještaji
43.Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
44.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
45.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
46.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
47.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
48.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
49.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
50.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
51.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
52.Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
53.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
54.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
55.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
56.Akademski kalendar za 2019./2020. godinu preuzmi dokument Ostalo
57.Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
58.Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
59.Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
60.Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
61.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
62.Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
63.Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
64.Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
65.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
66.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
67.Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
68.Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
69.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
70.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
71.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo
72.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
73.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo
74.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu organizaciona jedinica - Mašinski fakultet u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
75.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu preuzmi dokument Odluke

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB