Dokumenti - propisi, pravilnici i dokumenti MEF

  # Opis Download Kategorija
1. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Zakoni
2. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Zakoni
3. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Zakoni
4. Akademski kalendar za 2019./2020. godinu preuzmi dokument Ostalo
5. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
6. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
7. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
8. Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
9. Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
10. Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
11. Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
12. Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
13. Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
14. Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
15. Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
16. Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
17. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Zakoni
18. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Zakoni
19. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Zakoni
20. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Zakoni
21. Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
22. Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
23. Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
24. Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
25. Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
26. Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
27. Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
28. Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
29. Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
30. Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
31. Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
32. Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Odluke
33. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
34. Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB