Dokumenti - propisi, pravilnici i dokumenti MEF

  #OpisObjavljenoDownloadKategorija
1.Akademski kalendar Mašinskog fakulteta 2020./2021. godine18.09.2020 preuzmi dokument Ostalo
2.Pravilnik o korištenju telefona na Mašinskom fakultetu02.07.2020 preuzmi dokument Pravilnici
3.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - M. Petrović23.06.2020 preuzmi dokument Izvještaji
4.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - K. Muhamedagić22.06.2020 preuzmi dokument Izvještaji
5.Izvještaji Komisije za izbor u zvanja vanredni profesori za n/o Matematika - J. Bektešević i M. Mehuljić26.05.2020 preuzmi dokument Izvještaji
6.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - Đ. Begić-Hajdarević26.05.2020 preuzmi dokument Izvještaji
7.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Čekić26.05.2020 preuzmi dokument Izvještaji
8.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Tehnologije obrade drveta - M. Obućina15.04.2020 preuzmi dokument Izvještaji
9.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo- H. Hadžiahmetović15.04.2020 preuzmi dokument Izvještaji
10.Odluka o sastavu Vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu14.04.2020 preuzmi dokument Odluke
11.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela- F. Bevrnja04.03.2020 preuzmi dokument Izvještaji
12.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - S. Burak28.02.2020 preuzmi dokument Izvještaji
13.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović18.02.2020 preuzmi dokument Izvještaji
14.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu10.01.2020 preuzmi dokument Ostalo
15.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija23.11.2019 preuzmi dokument Pravilnici
16.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić30.10.2019 preuzmi dokument Izvještaji
17.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić30.10.2019 preuzmi dokument Izvještaji
18.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić30.10.2019 preuzmi dokument Izvještaji
19.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment02.10.2019 preuzmi dokument Izvještaji
20.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu01.10.2019 preuzmi dokument Pravilnici
21.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu01.10.2019 preuzmi dokument Pravilnici
22.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/201923.09.2019 preuzmi dokument Ostalo
23.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
24.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.201919.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
25.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.201919.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
26.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
27.Procedura Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
28.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
29.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
30.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
31.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
32.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
33.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
34.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
35.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
36.Template Završnog rada13.05.2019 preuzmi dokument Obrasaci
37.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta29.04.2019 preuzmi dokument NPP
38.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta29.04.2019 preuzmi dokument NPP
39.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta29.04.2019 preuzmi dokument NPP
40.Akademski kalendar za 2019./2020. godinu29.04.2019 preuzmi dokument Ostalo
41.Pravilnik o zaštiti od požara26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
42.Pravilnik o koristenju biblioteke26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
43.Pravilnik o odgovornosti studenata26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
44.Pravilnik o zabrani pušenja26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
45.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
46.Pravilnik o diplomskom radu26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici
47.Pravilnik o zaštiti na radu26.04.2019 preuzmi dokument Pravilnici

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB