Dokumenti - propisi, pravilnici i dokumenti MEF

  # Opis Dokument Kategorija
1. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić Izvjestaj_Komisija_V_Prof_Energetika_KGH.pdf Zakoni
2. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić Izvjestaj_Komisija_V_Prof_Softic_MPI.pdf Zakoni
3. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić Izvjestaj Komisije za izbor_S_Serdarevic-Kadic_2019.pdf Zakoni
4. Akademski kalendar za 2019./2020. godinu Akademski kalendar 2019-2020.pdf Ostalo
5. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_I_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
6. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_II_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
7. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta Elaborati_za_III_ciklus_studija.rar NPP
8. Pravilnik o diplomskom radu PravilnikODiplomskomRadu (1).pdf Pravilnici
9. Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst Pravilnik_o_radu_katedri.pdf Pravilnici
10. Pravilnik o zabrani pušenja PravilnikOZabraniPusenja (1).doc Pravilnici
11. Pravilnik o odgovornosti studenata Pravilnik_o_odgovornosti_studenata (1).pdf Pravilnici
12. Pravilnik o koristenju biblioteke PravilnikOKoristenjuBiblioteke.pdf Pravilnici
13. Pravilnik o zaštiti na radu PravilnikOZastitiNaRadu.pdf Pravilnici
14. Pravilnik o zaštiti od požara PravilnikOZastitiOdPozara.pdf Pravilnici
15. Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija PoslovnikVijece doktorskogstudija.PDF Pravilnici
16. Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 Izvjestaji.rar Ostalo
17. Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija OBRAZAC IZJAVA.docx Obrasaci
18. Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada OBRAZAC ZR0 - MFS Prijedlog teme Završnog rada.docx Obrasaci
19. Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada OBRAZAC ZR1 - MFS Prijava teme Završnog rada.docx Obrasaci
20. Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR2 - MFS Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
21. Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR3 - MFS Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
22. Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora OBRAZAC ZR4 - MFS Saglasnost Mentora.docx Obrasaci
23. Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR5 - MFS Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
24. Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada OBRAZAC ZR6 - MFS Zapisnik sa odbrane Završnog rada.docx Obrasaci
25. Procedura Završnog rada Procedura ZR.docx Obrasaci
26. Template Završnog rada TEMPLATE ZR.doc Obrasaci
27. Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment.pdf Odluke
28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici
29. Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB