Dokumenti - propisi i pravilnici UNSA

  # Opis Dokument Kategorija
1. Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu EK12.pdf Pravilnici
2. Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom.pdf Pravilnici
3. Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o mobilnosti.pdf Pravilnici
4. Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik evaluacija ak. osoblja.pdf Pravilnici
5. Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik studijski programi.pdf Pravilnici
6. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB