Dokumenti - propisi i zakoni KS

  # Opis Download Kategorija
1. Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
2. Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
3. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
4. Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5. Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB