Lista svih anketa MEF

  # Naziv ankete Datum Akcija  Pregled
1. On-line nastava 26.3.2020 pokreni anketu vidi rezultate
2. Studenti u projektima 19.12.2019 pokreni anketu vidi rezultate
3. Engleski jezik u nastavi 10.12.2019 pokreni anketu vidi rezultate
4. Anketa za korisnike javnih objekata 14.11.2019 pokreni anketu vidi rezultate
5. Anketa studenata o fakultetu i nastavi 18.10.2019 pokreni anketu vidi rezultate
6. Browser 17.10.2019 pokreni anketu vidi rezultate

Uputstvo

Modul "Ankete MEF" je novi dio web stranica Mašinskog fakulteta koji omogućuje interaktivno anketiranje uposlenika i studenata Mašinskog fakulteta. Najnovija (aktivna) anketa je prikazana na vrhu liste pod rednim brojem 1. Kroz modul je moguće aktivirati sljedeće akcije:

  1. pokrenuti odabranu anketu - link 'pokreni anketu' i
  2. pregledati dosadašnje rezultate - link 'vidi rezultate'.
1. Pokretanje ankete

Nakon što kliknemo na bilo koji prikazani link pod nazivom 'pokreni anketu', sistem automatski pokreće odabranu anketu sa prikazom prve stranice i odgovarajućih pitanja. Ukoliko data anketa ima više stranica, u donjem dijelu forme će se prikazati linkovi za kretanje po stranicama naprijed / nazad ('sljedeća >' / '< prethodna').

Na kraju ankete je potrebno kliknuti na dugme 'Finaliziraj' prikazano u donjem desnom uglu anketne forme, čime će se uneseni odgovori proslijediti na server i anketa će biti okončana.

  • Napomena: anketu je moguće obaviti samo jedanput sa datog uređaja.

    Sve ankete MEF su u potpunosti anonimne!
2. Pregled rezultata ankete

Pregled rezultata prethodno izvršenih anketa se ostvaruje tako što kliknemo na bilo koji prikazani link pod nazivom 'vidi rezultate'. Kao rezultat te akcije, kreirat će se tabelarni rezultat odabrane ankete, sa pojedinačnim odgovorima na svako postavljeno pitanje.


   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB