Studenti u projektima

Rezultati dosad obavljenih anketa

U slučaju da anketa sadrži samo jedno pitanje, rezultati do sad obavljenih anketa se mogu programski prikazati grafički.

Na x-osi su predstavljani odgovori na postavljeno pitanje, dok je na y-osi prikazana njihova procentualna vrijednost.

Napomena: kod anketa sa više pitanja rezultati se predstavljaju u tabelarnoj formi.


   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB