Dokumenti - propisi, pravilnici i dokumenti MEF

  # Opis Dokument Kategorija
1. Akademski kalendar za 2018./2019. godinu Akademski_kalendar_2018_2019.pdf Ostalo
2. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_I_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
3. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_II_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
4. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta Elaborati_za_III_ciklus_studija.rar NPP
5. Pravilnik o diplomskom radu PravilnikODiplomskomRadu (1).pdf Pravilnici
6. Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst Pravilnik_o_radu_katedri.pdf Pravilnici
7. Pravilnik o zabrani pušenja PravilnikOZabraniPusenja (1).doc Pravilnici
8. Pravilnik o odgovornosti studenata Pravilnik_o_odgovornosti_studenata (1).pdf Pravilnici
9. Pravilnik o koristenju biblioteke PravilnikOKoristenjuBiblioteke.pdf Pravilnici
10. Pravilnik o zaštiti na radu PravilnikOZastitiNaRadu.pdf Pravilnici
11. Pravilnik o zaštiti od požara PravilnikOZastitiOdPozara.pdf Pravilnici
12. Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija OBRAZAC IZJAVA.docx Obrasaci
13. Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada OBRAZAC ZR0 - MFS Prijedlog teme Završnog rada.docx Obrasaci
14. Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada OBRAZAC ZR1 - MFS Prijava teme Završnog rada.docx Obrasaci
15. Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR2 - MFS Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
16. Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR3 - MFS Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
17. Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora OBRAZAC ZR4 - MFS Saglasnost Mentora.docx Obrasaci
18. Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR5 - MFS Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
19. Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada OBRAZAC ZR6 - MFS Zapisnik sa odbrane Završnog rada.docx Obrasaci
20. Procedura Završnog rada Procedura ZR.docx Obrasaci
21. Template Završnog rada TEMPLATE ZR.doc Obrasaci

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB